• Przedstawiamy plakt Leśnego Biegu :)

    Wiecie, że 17 kwietnia obędą się też dwie imprezy towarzyszące?


    Dzieci i młodzież biegają w ramach Pucharu Gdyni, a kijkarze uprawiają nordic walking w ramach Puchar Bałtyku.

    www.puchargdyni.pl
    www.pucharbaltyku.pl


Leśny Bieg i Marsz © 2016-2017. Obsługiwane przez usługę Blogger.